SP-POS58IV Thermal Printers

SP-POS58IV熱敏打印機

點擊下載產品目錄  

特徵 

  • 3種類型的接口可滿足各種應用
  • 低成本,高速,低噪音熱敏打印
  • 輕鬆裝紙和更換
  • 紙端傳感器
  • 支持圖形和條形碼打印
  • 多功能且適應性強
  • 支持Windows 98/2000 / NT / XP / Vista / 7/8/10

選項 

WM-EP SP-POS58IV-S的無線通信模塊

技術指標